icon Prowadzimy terapie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
icon Możliwość umówienia konsultacji online
icon Rezerwacja telefoniczna: 535 58 58 58


Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu mentali.pl jest Mentali Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  adres: ul. Na Grobli 20/8, 50-421 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VI wydział we Wrocławiu pod numerem KRS 0000894386, NIP 899-289-72-26, REGON 388674924, kapitał zakładowy w wysokości 30 000,00 ZŁ, zwanej dalej Mentali Sp z o.o.
2. Mentali Sp z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkowników może być także prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane. 
3. W czasie korzystania ze strony internetowej www.mentali.pl  i dalszych podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, przesłanie zapytania, podanie adresu – e mail w celu umieszczenia komentarza lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „Rozporządzenia RODO”.
4. Udostępnianie Twoich danych osobowych innym odbiorcom możliwe jest wyłącznie na zasadach               i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa wskazane w Rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe

5. Dane osobowe (takie jak Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kraj, adres pocztowy: miejscowość, adres i kod pocztowy) mogą zostać przez nas wykorzystane wyłącznie        w celu:
- udzielania odpowiedzi na zadawane pytania;
- świadczenia Usług zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie;
- analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie;
- wzięcia udziału w dyskusji, jedynie po uzyskaniu Twojej zgody na publikację komentarza, który zamierzasz umieścić na stronie;
- marketingowym, jedynie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (np. zgody na przesyłanie newslettera)
6. Mentali Sp z o.o. nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych adresowych poza danymi potrzebnymi do zawarcia oraz wykonywania umowy i świadczenia Usług.
7. Mentali Sp z o.o. nie przetwarza tzw. wrażliwych danych osobowych. 
8.  W celu wywiązania się z zawartych umów i zapewnienia Ci usług o najwyższej jakości (np.: odpowiedniej dostępności i reakcji na zgłoszenia) możliwe jest przekazanie danych osobowych Użytkowników podwykonawcom, świadczącym na naszą rzecz usługi pomocnicze. 

Kontrola przetwarzania danych osobowych

9. Każdemu Użytkownikowi przysługuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO  prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Użytkownik nie będzie mógł korzystać z serwisu. 

Okres przechowywania danych osobowych

11. Dane osobowe Użytkowników będą przez nas przechowywane jedynie przez okres niezbędny do zakończenia korespondencji z Użytkownikiem lub w celach statystycznych.

Wykorzystanie cookies

12. Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli drobne informacje tekstowe, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. 
13. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystanie z serwisu.

Profilowanie 

14. Twoje dane mogą być podstawą do automatycznego gromadzenia informacji (np. cookie). Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych Mentali Sp z o.o.  oraz określić efektywność naszych działań marketingowych. 
15. Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii.
Współpracujemy z Rating Captain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji.

Dodatkowo narzędzie Rating Captain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.

Zawarliśmy z Rating Captain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia Rating Captain.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa.

Adresy IP

16. Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP Użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

Postanowienia końcowe

17. Masz prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Mentali Sp z o.o. danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

18. Mentali Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na naszej stronie internetowej. 

Dane kontaktowe

19. W przypadku, gdy powyższe informacje okażą się dla Ciebie niepełne lub niewystarczające, możesz się z nami skontaktować:

Mentali Sp z o.o.
ul. Na Grobli 20/8
50-421 Wrocław
e – mail: office@mentali.pl

Mentali Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Na Grobli 20/8, 50-421 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VI wydział we Wrocławiu pod numerem KRS 0000894386, NIP 899-289-72-26, REGON 388674924, kapitał zakładowy w wysokości 30 000,00 ZŁ.