icon Prowadzimy terapie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
icon Możliwość umówienia konsultacji online
icon Rezerwacja telefoniczna: 535 58 58 58
image
terapia rodzinna
icon 60 min      icon od 260.00 zł

Wsparcie i harmonia

Rodzina to najmniejsza, ale i najistotniejsza grupa społeczna. Odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu ludzkich postaw oraz ma niebagatelne znaczenie dla właściwego funkcjonowania każdego człowieka. Relacje w niej panujące, mają ogromny wpływ na życie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nie zawsze stworzenie otwartego na dialog, wspierającego rozwój, środowiska domowego jest zadaniem łatwym. Zdarza się, że najbliższe osoby nie są w stanie znaleźć skutecznego sposobu na wyrażenie swoich uczuć, zakomunikowanie potrzeb lub z różnych powodów oddalają się od siebie, co prowadzi do kryzysu. W każdym z tych przypadków warto zwrócić się do psychologa po fachową pomoc w postaci psychoterapii rodzin.

Spotkania w gabinecie psychoterapeuty do doskonały sposób, by uporać się z problemami rodzinnymi. W czasie terapii jest możliwe skuteczne zdiagnozowanie źródła kryzysu i właściwe określenie indywidualnych celów, do których powinien dążyć każdy uczestnik. Aby sesje miały szansę powodzenia, niezbędne są: zaufanie i otwartość Klientów oraz gotowość do wysłuchania tego, co mają do powiedzenia inni członkowie rodziny. Często zrozumienie perspektywy drugiej osoby jest kluczem do przywrócenia harmonii domowej.

Psychoterapia rodzin umożliwia:

  • zidentyfikowanie problemów rodziny oraz określenie ich przyczyn,
  • efektywne porozumiewanie się w sytuacji konfliktowej,
  • wyjaśnienie nieporozumień pomiędzy najbliższymi,
  • wypracowanie skutecznych technik rozwiązywania sporów,
  • uporanie się z napięciem związanym z trudnymi sytuacjami życiowymi, jak np. ciężka choroba, wypadek losowy,
  • odbudowanie wartościowej relacji, np. między rodzicem i dzieckiem,
  • uporanie się z problemami wychowawczymi,
  • uzyskanie wsparcia psychicznego, np. w przypadku choroby psychicznej członka rodziny,
  • uporanie się z dużymi, negatywnymi zmianami w rodzinie, np. z pogorszeniem sytuacji materialnej, zmianami jej statusu, jak np. rozwód rodziców,
  • rozłożenie na czynniki pierwsze zawiłych kwestii, które stanowią “kość niezgody” między członkami rodziny.

Przyjmujemy osoby z miast takich jak Wrocław, Częstochowa, Siedlce, Gliwice i innych.

Najczęściej zadawane pytania
icon
Czy terapia rodzin wygląda tak samo jak sesje indywidualne?
To spotkania o zupełnie innej dynamice i charakterze. W czasie psychoterapii indywidualnej uwaga terapeuty skupia się wyłącznie na jednym pacjencie, podczas gdy sesje rodzinne często poruszają tematy dotyczące większości jej członków.
icon
Czy pomoc psychologiczna rozwiąże wszystkie problemy rodziny?
Proces radzenia sobie z trudnościami w życiu człowieka nigdy naprawdę się nie kończy. Celem psychoterapii nie jest wyłącznie pomoc psychologiczna w uporaniu się z bieżącymi kłopotami – pacjenci przyswajają też sposoby na unikanie problemów w przyszłości, a także metody efektywnego stawiania czoła przeciwnościom.
icon
Jak długo prowadzona jest terapia?
Długość psychoterapii rodzin jest uzależniona od wielu czynników, w tym ilości i stopnia skomplikowania problemów. W niektórych przypadkach wystarczy kilka spotkań, by przywrócić równowagę domową, w innych – niezbędna jest długotrwała terapia.
icon
Czy w sesji musi brać udział cała rodzina?
Problemy poruszane w czasie psychoterapii rodzin nie zawsze w równym stopniu dotyczą wszystkich członków. Relacje między nimi mogą mieć inną dynamikę, przez co będą wymagać innego podejścia, by uporać się z trudnościami. Dlatego nie wszystkie osoby należące do rodziny muszą brać udział w każdej sesji.
icon
Jak się przygotować do pierwszego spotkania?
Rozpoczynając psychoterapię rodzin, warto zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami i obawami. Pacjenci powinni podejść do współpracy z pełną szczerością, dzięki czemu sesje będą wartościowe i efektywne.
Czy wiesz, że ...

Najważniejszym rzeczą w celu polepszenia swojej sytuacji, polepszenia relacji z innymi jest umówienie pierwszej wizyty. Dlatego, nie zwlekaj, tylko spróbuj i umów swoją pierwszą wizytę.

icon