icon Prowadzimy terapie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
icon Możliwość umówienia konsultacji online
icon Rezerwacja telefoniczna: 535 58 58 58
image
Konsultacja psychologiczna
icon 60 min      icon 200.00 zł
konsultacja psychoterapeutyczna
icon 60 min      icon 200.00 zł
psychoedukacja
icon 60 min      icon 200.00 zł
Wsparcie psychologiczne
icon 60 min      icon 200.00 zł
konsultacja online
icon 60 min      icon 200.00 zł
Konsultacja psychologiczna
icon 60 min      icon 200.00 zł
Diagnoza ADHD
icon 60 min      icon 890.00 zł
Kilka słów o mnie

Ukończyłam magisterskie studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz roczny kurs Interwencji Kryzysowej, przygotowujący do pracy z osobami doświadczającymi kryzysów. Aktualnie pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w 4 letnim szkoleniu z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia. W pracy z klientem wykorzystuję techniki poznawczo – behawioralne, techniki dialektyczno – behawioralne (DBT) oraz metodę Problem Solving – Strategicznego Rozwiązywania Problemów, umożliwiającego znajdowanie skutecznych i efektywnych rozwiązań. Korzystam także z metod dialogu motywującego oraz z koncepcji ACT, opartej na autentyczności, akceptacji i uważności na potrzeby klienta.

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi: zaburzeń nastroju (np. depresja), zaburzeń lękowych (np. fobia społeczna, fobia specyficzna, lęk napadowy, lęk uogólniony, hipochondria), odżywiania (np. anoreksja, bulimia, zaburzenie z napadami objadania się). Wspieram osoby doświadczające utraty oraz kryzysów życiowych (kryzys utraty zdrowia, żałoba, kryzys suicydalny, przemoc, utrata pracy). Pracuję także z osobami odczuwającymi niskie poczucie własnej wartości, nadmierny samokrytycyzm oraz perfekcjonizm. Wspieram osoby mające problemy w nawiązywaniu, utrzymywaniu relacji, stawianiu granic oraz poszukujące swojej drogi życiowej.

Obszary konsultacji

Doświadczenie zdobywałam m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie pracowałam z osobami przeżywającymi kryzysy życiowe oraz cierpiącymi na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe. W Fundacji Salida udzielałam wsparcia osobom zmagającym się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i alkoholu oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Pracowałam także w Centrum Interwencji Kryzysowej Karan, spejalizującym się pomocą osobom doświadczającym uzależnień oraz kryzysów.

W Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego udzielałam indywidualnego wsparcia osobom cierpiącym na depresję, zaburzenie osobowości borderline oraz osobom transpłciowym. Prowadziłam również Trening Umiejętności Społecznych, wspierających umiejętności nawiązywania, budowania relacji oraz rozpoznawania i rozumienia emocji. Rozwijałam także umiejętności teoretyczne dotyczące pracy z pacjentami w nurcie poznawczo-behawioralnym w Gabinecie Psychoterapii i Seksuologii.
 

Czy wiesz, że ...

Istnieje wiele prostych metod, pozwalających na zachowanie równowagi psychicznej, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Umów się na wizytę z psychologiem i poznaj sposoby na to, aby zawsze trzymać nerwy na wodzy.

icon