icon Prowadzimy terapie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
icon Możliwość umówienia konsultacji online
icon Rezerwacja telefoniczna: 535 58 58 58
image
Konsultacja psychiatryczna online
icon 50 min      icon 200.00 zł
Kilka słów o mnie

W gabinecie zajmuję się głównie diagnozowaniem oraz terapią chorób związanych z lękiem (tzw. „nerwicowych”), zaburzeniami nastroju, bezsennością, zaburzeniami w których występują objawy psychozy (schizofrenia, zaburzenia z urojeniami, choroba dwubiegunowa), chorób przebiegających z zaburzeniami pamięci (otępiennymi). Mam największe doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym oraz cierpiącym na zaburzenia nastroju (w tym dwubiegunowe). W tych przypadkach pracuję również z osobami pozostającymi z nimi w relacjach.

W opisie problemu z którym zwraca się do mnie Pacjent lub rodzina, najważniejsza jest dla mnie ich własna opowieść, wolna od medycznych, psychologicznych, filozoficznych określeń. Proste jest zawsze bliższe prawdy. 

Podejmując decyzje dotyczące rodzaju proponowanego leczenia opieram się zawsze na Medycynie Opartej na Dowodach, równocześnie nie utrzymuję kontaktów z firmami farmaceutycznymi. Uważam że zdrowie Pacjentów i prawa rynku, same w sobie, stanowią istotny konflikt interesów. Konflikt ten staram się rozwiązywać samodzielnie, uaktualniając swoją wiedzę i umiejętności. Prowadzę gabinet wolny od jakiejkolwiek reklamy firm farmaceutycznych.

Zajmuję się leczeniem pacjentów dorosłych, nie mam dostatecznego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. W zakresie leczenia uzależnień nie zajmuję się programami redukcji szkód, nauką kontrolowanego używania środków psychoaktywnych, terapią awersyjną. Dla mnie celem terapii uzależnień jest proces zdrowienia (rozwoju) rozumiany jako trzeźwienie. 

Moje główne zainteresowania zawodowe to: choroba afektywna dwubiegunowa, szeroko pojęta problematyka uzależnień, psychiatria środowiskowa, telepsychiatria oraz niefarmakologiczna terapia kryzysów psychotycznych, coaching. 

Po rejestracji przed pierwszą wizytą przesyłam mailem do uzupełnienia krótką ankietę.
 

Obszary konsultacji

Ukończyłem Uniwersytet Medyczny (dawniej Akademię Medyczną) im. Karola Marcinkowskiego na Wydziale Lekarskim. Od 1993 rozpocząłem swoją pracę w Poznaniu jako lekarz w Klinice Opieki Paliatywnej Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 imienia Przemienienia Pańskiego, dawniej imienia Pawłowa (lekarz stażysta). Z Kliniką, po stażu podyplomowym, związany byłem przez kilka lat pracując w hospicjum domowym, poradni leczenia bólu przewlekłego i dyżurach na oddziale. Moim opiekunem i mentorem w tym okresie był profesor Jacek Łuczak. 

Od 1994 roku zacząłem pracować w szpitalu, z którym do dnia dzisiejszego jestem związany (z kilkuletnią przerwą) – Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie (wcześniej Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym). W latach 2004 - 2008 pracowałem w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie jako kierownik działu medycznego i pełnomocnik do spraw zarządzania jakością oraz w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach, gdzie prowadziłem oddział ogólnopsychiatryczny żeński. Obecnie pracuję na oddziale ogólnopsychiatrycznym Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie, w Wonieściu (oddział oddalony kościańskiego centrum neuropsychiatrii). Podczas pracy na różnych oddziałach uzyskałem pierwszy a potem drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii. Kierownikiem obu stopni mojej specjalizacji był dr Leszek Bielecki. Dzięki pracy na Oddziale Leczenia Uzależnień i w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia miałem okazję szkolić się początkowo w Studium Pomocy Psychologicznej a później Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Szkolenia te, przygotowujące do profesjonalnego zajmowania się terapią uzależnień i współuzależnienia, organizowane były przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. 


Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i działam w dwóch jego sekcjach: Sekcji Naukowej Suicydologii i Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Dzięki aktywności w tej drugiej sekcji uzyskałem certyfikat specjalisty terapii środowiskowej i certyfikat terapeuty środowiskowego. Z moją pracą w zakresie psychiatrii środowiskowej jest też związana przynależność do Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz. Przez kilka lat prowadziłem Zespół Leczenia Środowiskowego w Kościanie i Oddział Dzienny Rehabilitacyjny w Śremie (typowe placówki nastawione na pomoc środowiskową pacjentom i ich rodzinom). 


Odbywałem szereg szkoleń, warsztatów, treningów mających doskonalić mój warsztat służący pomaganiu innym, również w zakresie tzw. pracy własnej (w tym terapia indywidualna w konwencji Gestalt). Poza doszkalaniem się zgodnym z wymogami ustawy o zawodzie lekarza, szkoliłem się w zakresie terapii systemowej, psychodramy, podejścia psychodynamicznego. Dzięki Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu ukończyłem szkolenie w zakresie tego podejścia. Dzięki podejściu Otwartego Dialogu poznałem wielu ekspertów przez doświadczenie i przekonałem się o tym, że tylko osoba w kryzysie psychotycznym posiada najlepszy dostęp, i w sposób wyłączny, do swoich doświadczeń. 

Kształciłem się w zakresie Logoterapii w Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic (Lublin). Jest to polska wersja propagowana przez profesora Kazimierza Popielskiego logoterapii V.E.Frankla. Posiadam certyfikat ukończenia kursu z Logoterapii akredytowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej Instytutu V.E.Frankla w Wiedniu. Miałem okazję osobiście poznać profesora Kazimierza Popielskiego, a przez same arkana logoterapii prowadziła mnie dr Lilia Suchocka. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki. 

Gabinety, w których przyjmuje ten Specjalista:
icon icon Online
Czy wiesz, że ...

Nawet jeśli często doświadczasz stresujących sytuacji, możesz zadbać o swój nastrój. Umów się na wizytę z psychologiem i dowiedz się, jakie czynności sprzyjają zachowaniu dobrego samopoczucia.

icon