icon Prowadzimy terapie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
icon Możliwość umówienia konsultacji online
icon Rezerwacja telefoniczna:  535 58 58 58
2022-08-04

Zaburzenia psychiczne to bardzo szeroki zakres chorób. Są niezwykle zróżnicowane i niehomogeniczne. Nawet w obrębie jednego zaburzenia można wyróżnić szereg stojących za nimi przyczyn. Doskonałym przykładem jest depresja, którą można podzielić na endogenną i egzogenną, czyli spowodowaną czynnikami wewnętrznymi (fizjologicznymi) i zewnętrznymi (wydarzeniami czy wpływem środowiska). 

Psychoterapia to skuteczny sposób na leczenie zaburzeń psychicznych (i nie tylko!). Skoro spotkania z psychologiem mają na celu pozbycie się objawów choroby czy warto kontynuować ją, kiedy te ustąpią? 

Czym jest remisja choroby? 

Zarówno w przypadku chorób psychicznych, jak i somatycznych można mówić o wystąpieniu zjawiska zwanego remisją. Zagadnienie dotyczy nawracających chorób przewlekłych, a remisja jest okresem, w którym objawy wycofują się, czyli charakteryzuje się brakiem symptomów. Dość częstym zjawiskiem w przypadku m.in. chorób psychicznych, jest remisja częściowa, która oznacza ustąpienie większości, choć nie wszystkich objawów. 

Remisja nie jest pojęciem uniwersalnym i nie należy jej używać w odniesieniu do wszystkich chorób. Aby w ogóle zastosować ten termin, choroba z którą zmaga się pacjent, musi mieć charakter nawracający – w przeciwnym razie występuje wyleczenie. Na chwilę obecną nie ma konsensusu, co do stosowania pojęcia wyleczenie w kontekście chorób przewlekłych, choć niektórzy lekarze podają okres 5 lat za graniczny czas, w którym schorzenie może powrócić. Nie oznacza to jednak, że po tym czasie choroba ponownie nie zacznie dawać objawów. 

Psychoterapia – na czym polega? 

Trudno jest pokrótce odpowiedzieć na pytanie, na czym polega psychoterapia. Jest to złożony proces, którego przebieg zależy od obranego nurtu. Ma ona na celu: 

  • przywrócenie równowagi psychicznej w życiu pacjenta, 

  • walkę z zaburzeniami psychicznymi (zaburzeniami nastroju, odżywiania czy lękowymi), 

  • pomoc w przeżywaniu trudnych wydarzeń (np. śmierci bliskiej osoby lub utraty pracy), 

  • odszukanie sensu życia i motywowanie do działania, 

  • wsparcie przy opuszczaniu lub pozostawaniu w trudnych, przemocowych relacjach (praca, związek, przyjaźń), 

  • walkę z wewnętrznymi schematami i samouświadamianie, 

  • zmianę nastawienia pacjenta do leczenia schorzeń somatycznych. 

Psychoterapia czy też psychoedukacja, ma na celu uświadamianie chorego lub osób mu bliskich o charakterze i naturze schorzenia, z którym się zmaga. Dzięki temu mogą oni radzić sobie lepiej z jego objawami. Do najczęściej nawracających chorób należą m.in.: zaburzenia nastroju, obsesyjno-kompulsyjne, lękowe, osobowości, psychoza, schizofrenia czy problemy ze snem. 

Pozostań w terapii! 

Trzeba to powtórzyć – remisja nie jest równoznaczna z wyleczeniem; to okres, w którym objawy ustępują całkowicie lub częściowo. Ich wycofanie nie wyklucza nawrotu! Możliwość wystąpienia kolejnego epizodu chorobowego jest głównym powodem, dla którego pacjent nie powinien kończyć współpracy z terapeutą od razu po ustąpieniu objawów. 

W zależności od zaburzenia i jego źródła, terapia w trakcie remisji ma różne cele. Często dopiero wtedy pacjentowi łatwiej jest spojrzeć na swoje życie czy objawy choroby w inny, bardziej krytyczny sposób – jego mózg działa sprawniej niż podczas epizodu. Psychoterapia połączona z psychoedukacją pomoże zrozumieć chorobę i ma za zadanie edukować na temat jej przebiegu. Dzięki uważnej samoobserwacji, osoba ją odbywająca będzie mogła wcześniej rozpoznać objawy zbliżającego się epizodu choroby i szybciej zmodyfikować leczenie. Wczesne podjęcie kuracji, może mieć niebagatelny wpływ na przebieg i czas trwania epizodu. 

Patrząc na wymienione wyżej cele psychoterapii, można łatwo zauważyć, że pozostanie w niej w trakcie remisji, w niektórych przypadkach może pomóc w rozwiązaniu przyczyn schorzenia lub znacznie ograniczyć negatywny wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie. Psycholog pomoże rozwiązać wewnętrzne konflikty, wskaże toksyczne schematy i będzie wsparciem w procesie zdrowienia. 

Polecane aktualności