icon Prowadzimy terapie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
icon Możliwość umówienia konsultacji online
icon Rezerwacja telefoniczna: 535 58 58 58
image
psychoedukacja
icon 60 min      icon od 180.00 zł
Wsparcie psychologiczne
icon 60 min      icon od 180.00 zł
poradnictwo seksuologiczne
icon 60 min      icon od 250.00 zł
psychoterapia par i małżeństw
icon 60 min      icon od 250.00 zł
Konsultacja psychologiczna
icon 60 min      icon od 180.00 zł
konsultacja psychoterapeutyczna
icon 60 min      icon od 180.00 zł
konsultacja online
icon 60 min      icon od 180.00 zł
psychological consultation in English
icon 60 min      icon od 250.00 zł
Couple psychotherapy in English
icon 60 min      icon od 450.00 zł
Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży
icon 60 min      icon od 180.00 zł
konsultacja psychologiczna dla seniorów
icon 60 min      icon od 180.00 zł
konsultacja psychologiczna (osoby nastoletnie)
icon 60 min      icon od 180.00 zł
konsultacja partnerska
icon 60 min      icon od 300.00 zł
konsultacja partnerska online
icon 60 min      icon od 300.00 zł
psychoterapia par i małżeństw online
icon 60 min      icon od 300.00 zł

Człowiek z natury jest istotą społeczną – inni ludzie są mu potrzebni do prawidłowego funkcjonowania, a relacje interpersonalne pełnią ważną funkcję w codziennym życiu. Trudności w budowaniu lub podtrzymywaniu relacji interpersonalnych obniżają satysfakcję, jakość życia oraz poziom odczuwanego szczęścia. Choć problemy w relacjach dotyczą głównie życia prywatnego, mogą odbijać się również na życiu zawodowym.

Problemy w relacjach mogą znacząco obniżać poziom życia i wpływać na ogólny dobrostan. Ich objawami są m.in. trudności w nawiązywaniu nowych znajomości, niesatysfakcjonujący kontakt z innymi ludźmi, niestabilne więzi czy pozostawanie w relacjach zbyt pochłaniających lub zbyt chłodnych. Osoby doświadczające problemów w relacjach borykają się z lękiem przed bliskością, zbyt dużą ustępliwością czy uległością, a także ogromnym strachem przed porzuceniem lub odrzuceniem.

Powodami problemów w relacjach interpersonalnych mogą być nieprawidłowości w procesie komunikacji między jednostkami – brak zainteresowania, krytycyzm, narzucanie swojego zdania. Badania pokazują, że największy wpływ mają wzorce wyniesione z domu rodzinnego. Sposób, w jaki rodzice traktują potomstwo, ich dostępność emocjonalna i obecność są niezwykle ważne już od pierwszych dni życia dziecka. Wykształcenie bezpiecznego, opartego na zaufaniu stylu przywiązania minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów w relacjach w dorosłym życiu. Dziecko, którego potrzeby nie były zaspokajane, a rodzice byli nieobecni, niepewni lub niestabilni, będzie wykazywało trudności w budowaniu poprawnych relacji interpersonalnych. Osoba, która w dzieciństwie otrzymywała od osób ważnych (np. rodziców) sprzeczne komunikaty, nie zbuduje jasnego obrazu samej siebie – tego, kim jest i czego chce. To może powodować niskie poczucie własnej wartości i dążenie do nierealnej perfekcji, brak umiejętności proszenia o pomoc, a w konsekwencji – strach przed byciem w bliskiej relacji.

Jak pozbyć się problemów w relacjach interpersonalnych?

Terapia indywidualna pomaga znaleźć źródło problemów w relacjach interpersonalnych. Ważne jest odkrycie schematów, które kierują błędnym postrzeganiem relacji i zmiana ich w takie, które pozwolą budować satysfakcjonujące związki. Pomoc psychologiczna okaże się przydatna dla osób, które:

  • cierpią z powodu niesatysfakcjonujących relacji,
  • nie potrafią budować trwałych i zdrowych relacji,
  • pochodzą z rodzin, w których występowała przemoc fizyczna lub psychiczna.
Pomoc w tym zakresie znajdziesz u następujących specjalistów:
Najczęściej zadawane pytania
icon
Jakie mogą być konsekwencje zaburzonych relacji z bliskimi?
Nieumiejętność stworzenia zdrowego związku budzi frustrację, która może stać się przyczyną kolejnych zaburzeń natury psychicznej. Ponadto warto zauważyć, że problem ten dotyka nie tylko osobę, która ma kłopoty z budowaniem relacji, ale także jej otoczenie. Dzieci wychowane w dysfunkcyjnych rodzinach mają tendencję do powielania tego schematu.
icon
W jaki sposób wyglądają sesje terapeutyczne dotyczące relacji międzyludzkich?
Pierwszym krokiem jest znalezienie źródła problemu. Następnie psycholog lub psychoterapeuta wraz z Klientem ustalają cele terapii. Osoba, która zgłosiła się ze swoim problemem, uczy się stosować pozytywne mechanizmy budowania relacji, a także pracuje nad tym, by pozbyć się złych nawyków.
icon
Jakie są najczęstsze błędy, popełniane podczas budowania relacji międzyludzkich?
Istnieje wiele rodzajów zachowań, które negatywnie wpływają na jakość relacji z drugim człowiekiem. Należą do nich: niesłuchanie rozmówcy, pouczanie, ocenianie, upieranie się przy swoim zdaniu, krytykowanie, okazywanie braku tolerancji oraz empatii, a także niejasne wyrażanie myśli.
icon
Jak przygotować się do pierwszej sesji z psychologiem lub psychoterapeutą?
Problemy z budowaniem zdrowych relacji z innymi ludźmi często mają podłoże w dzieciństwie. Przed wizytą u specjalisty osoba poszukująca pomocy powinna zastanowić się, jakich sytuacji doświadczyła jako dziecko, np. czy doznała odrzucenia przez grupę rówieśniczą albo odczuwała brak zainteresowania ze strony rodzica?
icon
Czy możliwe jest wytrenowanie umiejętności budowania zdrowych relacji?
Tak. Jest to umiejętność, którą nie tylko można, ale też warto udoskonalać. Opanowanie zaledwie kilku technik aktywnego słuchania oraz klarownego wyrażania swojego zdania może znacząco poprawić jakość budowanych relacji międzyludzkich.
Czy wiesz, że ...

Najważniejszym rzeczą w celu polepszenia swojej sytuacji, polepszenia relacji z innymi jest umówienie pierwszej wizyty. Dlatego, nie zwlekaj, tylko spróbuj i umów swoją pierwszą wizytę.

icon